0724445030

Kursinnehåll

Kursinnehåll

Nedan finner du en kort beskrivning av vad varje kurs innehåller i stora drag.

Deltagarnas individuella behov och önskemål tillgodoses i största mån.


Kurserna är i huvudsak uppdelade för tre olika inriktningar
1. Uppfostran            2. Lydnadsdressyr           3. Hundens egna arbete
Vilken passar er?

Inriktning är uppfostran

Valpkurs

Vill du lära dig samarbeta med din nya familjemedlem och skapa en god start?

Här får du verktygen!

Kursen kräver inga förkunskaper och riktar sig till valpar i åldern upp till ca 7 månader. Under kursens gång fokuserar vi på vardagslydnad, valpens uppfostran och samarbetet mellan dig och din valp.

Det är få deltagare per kurs, därför finns det ett stort utrymme för enskilda behov och önskemål.

Teori: inlärning/kravfas, sinnen och signaler, hälsa, ledarskap, hundens utvecklingsfaser, miljö- och social träning

Praktik: avslappning, belöning, inkallning, förbud, att kunna ha sin hund lös, sitt, stå och ligg

Inriktning är uppfostran

Grundkurs

Kursen kräver inga förkunskaper från varken hund eller ägare. Den riktar sig till hundar i åldern över 7 månader.

Förbättra lydigheten i vardagen

 • vardagslydnad

 • uppfostran

 • relation

Det är få deltagare per kurs, därför finns det ett stort utrymme för enskilda behov och önskemål.

Teori: inlärning/kravfas, sinnen och signaler, hälsa, ledarskap, hundens utvecklingsfaser, miljö- och social träning

Praktik: avslappning, belöning, inkallning, förbud, att kunna ha sin hund lös, sitt, stå och ligg

Inriktning är lydnadsdressyr

Brukslydnad

För dig som vill ta träningen ett steg längre och som är nyfiken på tävlingslydnad i någon form. Hundar i alla åldrar är välkomna.

Kursen behandlar de moment som ingår i lydnadsdelen vid bruksprov.

Vi arbetar med grundstenar i lydnaden, hur man kan dela upp olika moment, förberedelser inför tävling, planering av träning och mycket mer.

Efter kursen kan du  

 • planera din träning

 • genomföra din träning

 • vidareutveckla din träning

Teori: grundstenar, belöningar, inlärningsmetoder, klassisk/operant inlärning, nedbrytning av moment, moment på individuell nivå, bruksprov mm

Praktik: på individuell nivå

Inriktning är eget arbete

Personspår

Upptäck hundens fantastiska nos!

Kursen kräver inga förkunskaper från varken hund eller ägare. Den riktar sig till hundar i alla åldrar.

Hunden tränas i att följa markburen vittring av människa. Grundläggande teori och därefter mycket praktik.

Efter kursen kan du  

 • planera din träning

 • genomföra din träning

 • vidareutveckla din träning

Teori: bruksprov, hundens prioritetsordning, vad och varför, lydnads- kontra specialdressyr, "att tänka på", belöning/bestraffning, utveckling och problemlösning, vanliga fällor, upptag av spår

Praktik: på individuell nivå

Inriktning är eget arbete och lydnadsdressyr

Uppletande av föremål

För hundar i alla åldrar.

 • Vad ska hunden göra?

 • Hur vill vi att det ska se ut?

 • Hur kommer vi dit?

Vi börjar från grunden, ser över vad hunden förväntas göra och lägger en plan för att nå målet. Vi diskuterar gemensamt och tränar ekipagen efter individuell nivå, detta är ett moment som aldrig blir riktigt fullärt.

Det här är fantastiskt roligt!

Teori/Praktik: Vi startar upp och/eller utvecklar uppletande av föremål, specialmoment i bruksprov (högre klass).

Allt träning är individuell!

Inriktning enligt önskemål

Privatlektion

Egna önskemål